Төсөл хөтөлбөрүүдээс хайлт хийх

Дархан
сум
Гүйцэтгэл
90
-тай байна

Дархан Шарын голын авто зам

Ажлын салбар: Дэд бүтэц
Ажлын төлөв: Хэрэгжиж байгаа
Ажлын төрөл: Авто зам
Хөрөнгийн эх үүсвэр: Улсын төсөв
Захирамжийн огноо: 2021-11-01
Захирамжийн дугаар: A/01
Захиалагч: Шарын гол сумын ЗДТГ
Гүйцэтгэгч: ЗЗБ ХХК
Эхлэх огноо: 2022-07-30
Дуусах огноо: 2022-10-30
Захиалагчийн техник хяналт: Дархан барилга захиалагчийн газар
Нийт төсөвт өртөг: 6300

Улсын төсвийн 41 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр хийж буй Дархан- Шарын гол чиглэлийн 47.9 км авто замыг “Төгс зам” ХХК гүйцэтгэн ажиллаж байна.  2019 онд эхэлсэн тус бүтээн байгуулалтын эхний ээлжийн 17.2 км замыг хатуу хучилттай болголоо.

Олон жил яригдсан тус авто замын ажил нь ийнхүү биелэлээ олж байгаад иргэд талархалтай байна. Үргэлжлүүлэн авто замын далан барих, үерийн ус зайлуулах хэсэг зэрэг асфальт хучилтын өмнөх ажлуудыг хийж байгаа аж. Тус авто зам нь хийцийн хувьд асфальт бетон хучилттай, өргөн нь 7м, зузаан нь 7см, 0.2 м цементээр бэхжүүлсэн суурьтай, хөвөө нь 2м, нийт 32 цэг дээр хиймэл байгууламжтай хийсэн байна.

Харин үлдсэн 30.7 км авто замын ажлыг 2020 оны Улсын төсвийн 27.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр үргэлжлүүлж, 2021 онд бүрэн ашиглалтад оруулах ажээ. 

Гүйцэтгэлийн мэдээ

2023-06-29 -нд

ажлын явц 60%

Гүйцэтгэлийн хувь: 90%