Дархан хотын бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын цаг үеийн мэдээлэл

Гэр хорооллын авто замыг эцсийн буудал хүртэл хийж дуусгах

2023 оны 05-р сарын 17-нд

Дахин тендер зарласан