Дархан хотын бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын цаг үеийн мэдээлэл

Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын 2023 оны төсвийн тодотгол Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний өөрчлөлт

2023 оны 08-р сарын 11-нд

Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын 2023 оны төсвийн тодотгол Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний өөрчлөлт