Миний гэр-Манай байр аймгийн дэд хөтөлбөр

Аймгийн ИТХТ-ийн 2017 оны 18 дугаар тогтоол

Эрүүл хот аймгийн дэд хөтөлбөр

Аймгийн ИТХТ-ийн 2017 оны 77 дугаар тогтоол

Шарилжгүй Дархан аймгийн дэд хөтөлбөр

Аймгийн ИТХТ-ийн 2017 оны 65 дугаар тогтоол

Тохилог орчин-Эко хороолол аймгийн дэд хөтөлбөр

Аймгийн ИТХТ-ийн 2017 оны 36 дугаар тогтоол

Ухаалаг Дархан аймгийн дэд хөтөлбөр

Аймгийн ИТХТ-ийн 2017 оны 56 дугаар тогтоол

Дархан-Уул аймгийн Шарын гол суманд хэрэгжиж буй нийт төсөл хөтөлбөрүүд 2022 он

Улсын төсөв 6300 сая төгрөг
Орон нутгийн хөгжлийн сан 1537689800 төгрөг
Орон нутгийн төсөв
Байгаль орчныг хамгаалан нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал
Гадаад зээл тусламж
Сум хагжүүлэх сан
Хувийн хөрөнгө оруулалт

Дархан хотын бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын танилцуулгууд

Танилцуулга

Видео үзэх

​Бурхан багшийн Сэрэг дүр

Зураг үзэх

Дархан хот

Зураг үзэх

Дархан хотын ерөнхий төлөвлөгөө - Ардын Намын сурталчилгаа

Видео үзэх

Дархан хотын ерөнхий төлөвлөлтөөс

Видео үзэх

Мэдээ мэдээлэл

Амьдрах орчиноо иргэдийн оролцоотой сайжруулъя

Иргэн та саналаа

Гэр хорооллын авто замыг эцсийн буудал хүртэл хийж дуусгах

Дахин тендер

​Бурхан багшийн Сэрэг дүрийг сэргээн засварлажээ

Дархан-Уул аймгийн 8 бахархлын нэг болох Бурхан багшийн Сэрэг дүрийг сэргээн засварлах ажлыг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран зохион явуулж

Хөл бөмбөгийн мини талбай 90 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байгаа бөгөөд 06 дугаар сарын 9-нд нээлтээ хийнэ

Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга С.Насанбат Монголын хөл бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч А.Ганбаатартай хамтран ажиллахаар болж Азийн хөл бөмбөгийн холбооны